Casa Marquès
Descripció

Antiga casa pairal, situada a un extrem del que antigament era el nucli, i propera a la via de pas entre Barcelona i Tarragona.

La construcció respon a les tècniques usuals de l’època: murs de tàpia amb fragments de paredat i arrebossat de morter de calç, forjats amb embigat de fusta, etc.

La seva presència ve caracteritzada en part pels contraforts de la seva façana, així com els jardins d’accès.

Més patrimoni
X