Masia Cal Pla
Descripció

L’edifici està precedit per un camí arbrat que condueix a un petit jardí tancat per una balustrada, a l’esquerra del camí hi ha uns grans jardins.

L’edifici consta de tres plantes:

Els baixos presenten un portal d’arc rebaixat a la dreta i tres finestres rectangulars a l’esquerra.

El pis noble té una gran balconada de tres portes amb llinda, trencaaigües i barana de pedra amb dibuixos circulars, i una tribuna semicircular a mà esquerra.

Les golfes presenten una sèrie de finestres de mig punt, sobre una cornisa sostinguda per cartells que recorren tota la façana.

A la dreta de la façana destaca una bonica torre de planta octogonal, coronada per una torre feta en vidre i rematada per un parallamps, amb un penell que consta de un petit vaixell.

Adossada a l’esquerra de la façana es troba la casa dels masovers, formada per tres cossos d’una i dos plantes, amb la pràctica repetició dels elements formals en quan a les obertures i l’ornamentació.

La casa va ser adquirida en 1920 per un capità de vaixell mallorquí, que va engrandir i modificar la masia, hi va construir els jardins i, que en definitiva, li va donar el caràcter actual.

Més patrimoni
X