Masia Sant Antoni
Descripció

Construïda l’any 1901, és una típica mostra de masia decimonònica, amb molts elements d’arquitectura urbana. L’edifici està fet de paredat arrebossat, amb tots els elements decoratius de maó vist.

La casa està dividida en tres cossos, dels quals el del mig és el més gran i el nucli originari de la masia consta de tres plantes, separades per cornises.

Els baixos presenten un portal d’arc escarser i una finestra rectangular a cada costat.

El pis noble té una porta balconera, amb una barana de ferro, i una finestra rectangular en cada part, mentre que les golfes tenen una finestra geminada central i un ull de bou a cada costat.

La coberta és a dues vessants amb una estructura poligonal amb un rellotge de sol i la data de 1901.

Els cossos laterals només tenen dos plantes, amb terrassa al damunt, rematada per una balustrada.

A l’esquerra té adossada una torre de planta quadrada i sis pisos d’alçada, rematada per una galeria coberta a quatre vessants.

En els terrenys de la masia s’ha descobert una cova sepulcral, on s’han trobat diversos materials arqueològics pertanyents a la cultura hallstàttica (primera edat de ferro).

Més patrimoni
X